fbpx

Partneri

Hlavný organizátor

Slovenská letecká agentúra

Spoluorganizátor

Trnavský samosprávny kraj

Spoluusporiadatelia

Mesto Piešťany
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

Hlavní partneri

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Produktoví partneri

Menu

This content will appear inside a popup…