Kontakt

KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ

office@slla.sk
+421 (48) 416 39 16

ORGANIZÁTOR FESTIVALU

Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
Jesenského 6
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 366 40 760
DIČ: 2022053715
IČ DPH: SK2022053715
Okresný súd v Banskej Bystrici,
oddiel Sro, číslo vl. 10747/S

www.slla.sk

Banská Bystrica:
Tel.: +421 (48) 416 39 16
Fax: +421 (48) 413 85 54

Bratislava:
Tel.: +421 (2) 2086 18 93

Košice:
Tel.: +421 (55) 286 90 20

riaditeľstvo

HUBERT ŠTOKSA

Riaditeľ
FLP
stoksa@slla.sk

PETER PACEK

Hlavný usporiadateľ
FLP
pacek@siaf.sk

ING. IVAN HŮLEK

Výkonný riaditeľ
FLP
director@siaf.sk

MÉDIÁ

Bc. IVANA
KAPRÁLIKOVÁ

Hovorca-média manažér
media@slla.sk
+421 948 189 710

REKLAMA A MARKETING

MICHAL STYK M.A.

Marketingový a eventový manažér
marketing@slla.sk
+421 948 189 702

Menu

This content will appear inside a popup…