fbpx

Kontakt

KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ

office@slla.sk
+421 (48) 416 39 16

ORGANIZÁTOR FESTIVALU

Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
Jesenského 6
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 366 40 760
DIČ: 2022053715
IČ DPH: SK2022053715
Okresný súd v Banskej Bystrici,
oddiel Sro, číslo vl. 10747/S

www.slla.sk

Banská Bystrica:
Tel.: +421 (48) 416 39 16
Fax: +421 (48) 413 85 54

Bratislava:
Tel.: +421 (2) 2086 18 93

Košice:
Tel.: +421 (55) 286 90 20

riaditeľstvo

HUBERT ŠTOKSA

Riaditeľ
FLP 2020
stoksa@slla.sk

PETER PACEK

Hlavný usporiadateľ
FLP 2020
pacek@siaf.sk

ING. IVAN HŮLEK

Výkonný riaditeľ
FLP 2020
director@siaf.sk

REKLAMA A MARKETING

LÝDIA
VOZÁROVÁ

Marketing, partneri
marketing@slla.sk
0905 834 706

MAGDALÉNA
KASZOVÁ

ALEXANDRA
POSPÍŠILOVÁ

mapa

Menu

This content will appear inside a popup…