Štatút súťaží

Ak sa chcete zapojiť do našich súťaží na sociálnych sieťach, je dobré prečítať si predtým náš štatút, ktorým sa pri organizácii súťaží riadime. 

Kde všade sa môžete zapojiť do našich súťaží?

V Banskej Bystrici dňa 06. 12. 2021
Hubert Štoksa
generálny riaditeľ  SIAF

Menu

This content will appear inside a popup…