Spotter

Registrácia spotterov je spustená

S potešením oznamujeme, že sme otvorili proces registrácie pre spotterov na Festival letectva 2022. Registrovať sa môžete vyplnením a odoslaním formulára najneskôr do 29.4.2022

Prosíme, dbajte na dôkladné vyplnenie registračného formulára. 

Na formuláre odoslané po termíne uzávierky nemusí byť prihliadané. Odoslanie formulára neznamená automaticky odsúhlasenie kúpi vstupenky do spotter zóny. Postupne budeme posudzovať každú prijatú žiadosť. Informáciu o tom, či vám bola registrácia  odsúhlasená, vám pošleme po uzavretí registračného procesu a posúdení všetkých žiadostí.

REGISTRÁCIA SPOTTER

Menu

This content will appear inside a popup…