Press

Akreditácia novinárov je spustená

S potešením oznamujeme, že sme otvorili akreditačný proces pre novinárov na Festival letectva 2022. Akreditovať sa môžete vyplnením a odoslaním formulára najneskôr do 5.5.2022/do 12:00 hod.

Prosíme, dbajte na dôkladné vyplnenie akreditačného formulára. Nezabudnite uviesť ukážky vašej práce prostredníctvom linkov na webové stránky, kde publikujete vaše výstupy, prípadne linkov na publikované výstupy z predchádzajúcich ročníkov SIAF alebo z Festivalu letectva.  

Na formuláre odoslané po termíne uzávierky nemusí byť prihliadané. Odoslanie formulára neznamená automaticky pridelenie akreditácie. Postupne budeme posudzovať každú prijatú žiadosť. Informáciu o tom, či vám bola akreditácia udelená, vám pošleme po uzavretí akreditačného procesu a posúdení všetkých žiadostí.

Schválenou akreditáciou vám príde do mailu vstupenka, ktorá bude obsahovať QR kód. Týmto dokladom sa budete preukazovať pri vstupe na letisko.

REGISTRÁCIA PRESS

Menu

This content will appear inside a popup…