Festival letectva Piešťany 2021 otvorí aj AEROSALÓN, ktorý ponúka účastníkom výstavnícke zázemie, oplotenie lietadiel a poskytnutie celého cross servisingu zadarmo. Záujem prevádzkovateľov rastie z roka na rok…

Myšlienka AEROSALÓNU začala vznikať okolo roku 2016 ešte na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF, kedy organizátor spolu s organizačným výborom urobili anketu, o tom, ako verejnosť vníma dianie v slovenskom letectve. Išlo o obšírnu anketu, ktorej sa zúčastnilo približne dve tisíc respondentov mimo odbornej praxe.

Názor ľudí ukázal, že verejnosť nie je dostatočne informovaná a na otázky či sa u nás funguje letecký priemysel a či sa tu vyrábajú lietadlá, väčšina odpovedala neinformovane. Z týchto vyhodnotí organizátor dospel k jednoznačnému záveru. A to, aby vznikol AEROSALÓN, kde laici dostanú potrebné informácie a do ich pozornosti sa tak dostali vystavovatelia či výrobcovia lietadiel zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín.

Bude sa na čo pozerať!

„Prvé dva ročníky AEROSALÓNU sa organizovali na letisku Sliač počas MLD SIAF. Jedným z najväčších účastníkov bola Slovenská federácie ultraľahkého lietania spolu s ďalšími, ktorí prišli a prezentovali svoje služby či lietadlá. Časom sme dospeli k názoru, že by takáto výstava mohla prekročiť aj záujem za hranicami Slovenska, čiže vznikol AEROSALÓN v rámci Festivalu letectva Piešťany. Prvý ročník sa mal konať minulý rok, kde malo podľa prihlášok vystavovať viac ako päťdesiat prevádzkovateľov lietadiel zo Slovenska a Česka. Kvôli pandémii sa to žiaľ muselo zrušiť,“ upresňuje riaditeľ FLP Hubert Štoksa, ktorého prekvapil väčší záujem od našich českých susedov ako zo samotného Slovenska. „Verím však, že sa to zmení a tento rok tomu bude inak, samozrejme ak nám to pandemiologická situácia dovolí. Na Festivale letectva Piešťany 2021 je prevádzkovateľom poskytnutý AEROSALÓN zadarmo. Čiže my pripravíme a zabezpečíme výstavnícke zázemie, oplotenie lietadiel a poskytnutie celého cross servisingu lietadiel. Ide nám o to, aby prevádzkovatelia vôbec mali tú možnosť ukázať svoju techniku či služby. Ku dnešnému dňu máme prihlásených približne tridsaťpäť účastníkov. Verím, že situácia sa vyvinie pre Slovensko kvôli Covid-19 priaznivo a spoločne sa uvidíme na FLP 2021,“ hovorí na záver Hubert Štoksa s tým, že pomocnú ruku pri koncepcii AEROSALÓNU podáva aj Ministerstvo dopravy SR, cestou sekcie civilného letectva a s prebraním záštity ministra dopravy SR Andreja Doležala.

Ak máte nejaký tip na tému, ktorá by vás zaujímala, pokojne svoje podnety alebo postrehy píšte na mail: media@slla.sk

Facebook
YouTube
Instagram