POPIS

Skyper GT9 je spoločný projekt a kombináciou skúseností a využitia výrobných kapacít spoločnosti TOMARK a spolupráce odborníkov vývojového tímu, z viacerých doteraz realizovaných projektov v leteckej oblasti. Prienikom doteraz realizovaných vedomostí a skúseností vznikol Skyper GT9. Celokovový hornoplošník, ktorý vzhľadom, výkonmi a vlastnosťami neraz vyčnieva v konkurenčnom prostredí, či v porovnaní s lietadlami laminátovej konštrukcie. Skyper GT9 nie je dielom projektu na zelenej lúke, je produktom spolupráce kvalitného výrobného zázemia a špičkových leteckých odborníkov. Spoločnosť TOMARK, s r.o. touto novinkou úspešne rozširuje výrobné portfólio a dopĺňa komplexnú ponuku lietadlovej techniky.

MANÉVROVACIE SCHOPNOSTI

Tie najlepšie

ÚČASŤ NA LETECKÝCH DŇOCH NA SLOVENSKU

FLP

Fotogaléria