Cenník

Jednodňová vstupenka (verejná) – Jednodňová vstupenka do verejnej zóny umožňuje návštevníkovi leteckého festivalu vstup a pohyb vo vyznačených zónach letiska určených pre verejnosť. V cene vstupenky je zahrnuté aj celodenné parkovné.

Jednodňová vstupenka (tribúna)  – Jednodňová vstupenka dáva návštevníkovi nárok na miestenkové sedenie na tribúne s eleváciou vo vyhradenej časti letiska. Vyhradené sú k tejto časti aj toalety. V cene vstupenky je zahrnuté aj celodenné parkovné.

Festivalová vstupenka (permanentka): Festivalová vstupenka umožňuje návštevníkovi účasť na festivale od 6. do 8.5.2022 vo vyznačených zónach letiska určených pre verejnosť. V cene vstupenky je zahrnuté aj celodenné parkovné.

Vstup pre deti do 15 rokov len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov s platnou vstupenkou a s dokladom o veku dieťaťa(ideálna je karta poistenca, ktorú by mal mať každý pri sebe). V prípade, že záujemca nepreukáže vek dieťaťa, nebude mu uznaná zľava.
Vstupenky do VIP zóny sa začnú predávať od 15. 3. 2022

CENNÍK VSTUPENIEK NA MIESTE PREDAJA

VstupenkaCena s DPH
Piatok
Cena s DPH
Sobota
Cena s DPH
Nedeľa
Dospelý / pokladňa30,- €30,- €15,- €
Zľavnená / pokladňa20,- €20,- €10,- €
Dospelý na sedenie / pokladňa40,- €40,- €20,- €
Zľavnená na sedenie / pokladňa30,- €30,- €15,- €
VIP - vstupenka / pokladňa100,- €100,- €50,- €

GDPR: Upozornenie – počas konania FLP 2022 (ďalej len podujatie) sa budú vyhotovovať videozáznamy a fotodokumentácia.  Kúpou vstupenky alebo vstupom na miesto podujatia návštevník súhlasí s vyhotovovaním videozáznamov a fotodokumentácie, a tiež s ich použitím vo verejnom záujme na propagačné účely organizátora, spoluorganizátora alebo samotného podujatia FLP2022

Menu

This content will appear inside a popup…