Žilinská univerzita v Žiline – Katedra leteckej dopravy

Žilinská univerzita v Žiline – Katedra leteckej dopravy

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline (KLD) je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve. KLD poskytuje akreditované študijné programy v trojstupňovom systéme vysokoškolského vzdelávania – bakalárske, inžinierske a doktorandské. Žilinská univerzita v Žiline od roku 1975 poskytuje pilotný výcvik do úrovne kvalifikácie CPL/IR/MEP (Obchodný pilot s doložkou pre viacmotorové lietadlá a kvalifikáciou na lety podľa prístrojov) a teóriu do úrovne frozen ATPL (pilot dopravných lietadiel).

Menu

This content will appear inside a popup…