SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA

Slovenský národný aeroklub

Historické korene Slovenského národného aeroklubu siahajú do roku 1918 až 1920, kedy je zdokumentovaný vznik Československého aviatického klubu. Novodobé dejiny SNA sa začali písať 6.2.1990, kedy bolo vydané rozhodnutie o vzniku Slovenského národného aeroklubu Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Bratislave, letisko Vajnory.

23. augusta 2016 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskému národnému aeroklubu Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a následne sa stali súčasťou leteckej rodiny SNA ďalšie dve športové odvetvia – Leteckí a raketoví modelári a LAA zastrešujúca motorové a nemotorové paraglidové a rogalové lietanie. V súčasnosti prostredníctvom odborných komisií zastrešujeme v SNA tieto letecké odvetvia:
– Všeobecné letectvo
– Bezmotorové lietanie
– Letecké modelárstvo
– Parašutizmus
– Balónové lietanie
– Letecká akrobacia
– Padákové lietanie
– Motorové závesné a motorové padákové lietanie
– Závesné lietanie

V súčasnosti má SNA viac ako 3500 členov prostredníctvom 36 ZOČ (základných organizačných článkov – aeroklubov) naprieč celým Slovenskom a ich počet z roka na rok narastá.

SNA je členom medzinárodnej leteckej organizácie FAI so sídlom v Lausanne (Švajčiarsko) a je členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Hlavnými činnosťami Slovenského národného aeroklubu sú činnosti v oblasti športu. SNA je národným športovým zväzom, pod ktorým je zastrešená reprezentácia SR v leteckých športoch.

Dôležitou súčasťou činnosti národného športového zväzu je podpora mládeže vo všetkých oblastiach leteckého športu.

Naši športovci sú pravidelnými medailistami na najvýznamnejších športových podujatiach.

Okrem športových aktivít SNA poskytuje služby v oblasti údržby lietadiel a osvedčovaní letovej spôsobilosti. Sme najväčším prevádzkovateľom leteckej techniky na Slovensku.

SNA je zároveň poverenou organizáciou v oblasti parašutizmu. Školíme inštruktorov parašutizmu, baličov padákov, vysadzovačov.

Prostredníctvom schváleného výcvikového zariadenia – DTO realizujeme výcviky pilotov pre získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota motorového lietania (PPL), pilota bezmotorového lietania (SPL), pilota balónového lietania (BPL), ako aj pilotov LŠZ. Zabezpečujeme registráciu lietajúcich športových zariadení.

Zoznam činností SNA je veľmi široký a rozmanitý. Neustále pracujeme na tom, aby sme našim členom poskytovali čo najväčší a najkvalitnejší okruh služieb.

Menu

This content will appear inside a popup…