Slovenská liga aviatikov o.z.

Slovenská liga aviatikov o.z.

Slovenská liga aviatikov = pokrok na slovenskom nebi

Slovenská liga aviatikov získala poverenie Dopravného úradu na jar v roku 2015 pre kategóriu lietajúcich športových zariadení a to letúnov, vírnikov, helikoptér a vetroňov na:
– výcvik pilotov a vydávanie pilotných preukazov
– technické kontroly a evidenciu

Rozhodujúcim impulzom vzniku Slovenskej ligy aviatikov bola silnejúca nutnosť existencie leteckej organizácie zastupujúcej skutočné záujmy rekreačných a športových letcov.

Medzi skutočné záujmy letcov a naše hlavné úlohy radíme:
– rýchlu, jednoduchú administratívu okolo pilotných preukazov
– kvalitný pilotný výcvik s moderným preskúšavacím a učebným systémom
– rýchlu evidenciu a kvalitný technický dohľad nad lietadlami a amatérskymi stavbami lietadiel
automatizovanú službu upozorňovania pilotov na expirácie preukazov, zdravotných osvedčení, poistenia a letovej spôsobilosti lietadiel

Na všetkých auditoch vykonaných Dopravným úradom v Slovenskej lige aviatikov sme boli hodnotení ako najlepší zo všetkých poverených leteckých organizácií na Slovensku, napriek tomu, že sme vstúpili do letectva ako nová organizácia.

Ako prvá poverená letecká organizácia na Slovensku sme uviedli do praxe:
– cvičné testy pre žiakov i pilotov na našej internetovej stránke
– on-line ostré testovanie pilotov cez internetový server SLA
– vlastný informačný systém s automatizovaným upozorňovaním expirácie preukazov spôsobilosti a osvedčení
– systém monitorovania kvality

Rozvoj a popularizácia rekreačného a športového lietania je jedným z našich dlhodobých cieľov:
– navigačné a turistické lety, amatérske letecké fotografovanie, poznávanie histórie a archeologických pamiatok, ochranu prírody, prehlbovanie vedomostí z meteorológie, geografie, skupinové lety do zahraničia – Česka, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Poľska, atď.

Menu

This content will appear inside a popup…