SHARK.AERO s.r.o.

Shark.Aero s.r.o.

Projekt SHARK vychádza z tradície firmy vyrábajúcej kompozity už 18 rokov. Do roku 2008 firma dodávala 5 ton dielov mesačne a bola EASA certifikovaná.

V roku 2009 sme začali ako spoločnosť SHARK.AERO, s prvými novými investormi, pracovať na lietadle SHARK. Od roku 2010 sa pracovalo na technológii, testovalo sa, začala sa výroba. V roku 2011 boli dodané prvé tri lietadlá, začali sa letové skúšky a certifikácia. Začiatkom roku 2013 sme získali české a nemecké typové certifikáty.

Dnes spoločnosť zamestnáva 50+ ľudí a vyrába najlepšie ultraľahké lietadlá.

Menu

This content will appear inside a popup…