SDS (Software Defined Simulator)

Virtual Reality Media, a.s.

SDS (Software Defined Simulator) je nový produktový rad vyvinutý spoločnosťou VRM. Ide o špeciálne navrhnutú jednotnú platformu, kde zákazník môže využiť jeden simulátor pre výcvik na rôznych lietadlách. Softvér je upravený tak, aby bolo možné využívať viacero lietadiel podľa potreby a mal zodpovedajúcu zástavbu kabíny, prístroje, zbrane a iné systémy. Tento druh pilotného výcviku je špecifickejší, bezpečnejší, ekologický a hospodárnejší. Simulátor je určený na výcvik jednotlivých pilotov, ale najmä na taktický výcvik skupiny pilotov vykonávajúcich taktickú úlohu. Dátové prepojenie viacerých simulátorov v jednotnom taktickom prostredí umožňuje efektívny taktický výcvik viacerých pilotov.

Menu

This content will appear inside a popup…