LERMAS

Letecko a raketomodelárska asociácia Slovenska

Letecko a raketomodelárska asociácia Slovenska ( LERMAS) je priamym pokračovateľom modelárskych organizácii, ktoré na území ČSR a teraz i SR pôsobili viac ako 70 rokov. Tak ako šiel vývoj spoločnosti menili sa i názvy a organizačné štruktúry modelárskych organizácii. Jediné čo sa nemenilo boli a sú stále dosahované výborné výsledky našich modelárov na medzinárodnej úrovni a plynulo pokračujúca práca s mládežou. Iba od roku 1993 priniesli naši leteckí a raketoví modelári viac ako 450 medailí zo súťaží organizovaných Medzinárodnou leteckou Federáciou ( FAI).

Poslednými zmenami prešlo naše hnutie po prijatí zákona o športe v roku 2017, kedy bolo nevyhnutné osamostatniť odbornosti leteckých a raketových modelárov tak aby spĺňali požiadavky „UZNANÉHO ŠPORTU“. Procesy tvorby a metódy spolupráce s ostatnými organizáciami v oblasti leteckého športu sú stále vo vývoji a hľadá sa vhodný model, ktorý by umožnil všetkým rovnaký prístup k možnostiam finančným ale i legislatívnym.

Naša organizácia je členom FAI , kde práve modelári tvoria najväčšiu skupinu a to nielen čo do počtu členov , hlavne juniorov ale i čo do počtu športových a súťažných aktivít v rámci celého sveta.

Pevná a rokmi osvedčená štruktúra demokraticky volených orgánov ,uznávanie princípov organizovanosti prostredníctvom klubov nám i teraz, v dobe keď sa sprísňujú podmienky na lietanie s modelmi, umožňuje zvládať nové pravidla a byť štátnym orgánom dobrým partnerom pri dodržiavaní a zvyšovaní bezpečnosti vo vzdušnom priestore SR.

Sme jediná organizácia v oblasti leteckých športov, ktorá vie, môže a smie sa plnohodnotne venovať mládeži a deťom.

Menu

This content will appear inside a popup…