Hydroservice spol. s r. o.

Hydroservice spol. s r. o.

Spoločnosť Hydroservice spol. s r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003. Táto spoločnosť sa predovšetkým zaoberá poskytovaním služieb v oblasti technológie vysokotlakového vodného lúča pre drevospracujúci, chemický, petrochemický priemysel, stavebníctvo, údržbu ciest a komunikácii, renovácie, delenie materiálov atď. Tieto služby poskytuje v pracovných tlakoch 150 – 3000 bar a výkonovom rozsahu do 700 kW. Medzi ďalšie poskytované služby patrí: práce so sacou a kanalizačnou technikou, sanácie betónových, železobetónových a kovových konštrukcii, diamantové rezanie, pílenie vŕtanie, demolácie a hydrodemolácie, zámočnícko- zváračské práce, nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom, práce so zdvíhacou technikou do 90 t.

FB stránka: www.facebook.com/hydroservis

Menu

This content will appear inside a popup…