Aeroklub 4511 Boleraz o.z.

Aeroklub 4511 Boleraz o.z.

Aeroklub 4511 Boleraz o.z.

Aeroklub 4511 je novozaložený aeroklub, zameraný na vytváranie pilotného projektu pre celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o letectve a to najmä medzi mladou generáciou. Aeroklub vytvára okrem výcviku v lietaní aj zázemie pre technickú a teoretickú prípravu v odvetví ultraľahkého lietania s plynulým prechodom na tieto činnosti v oblasti lietania a údržby lietadiel GA.

Našim cieľom je priblížiť a zachovať povedomie o letectve aj v budúcich generáciách. Zámerom aeroklubu je odovzdávať skúsenosti o leteckých a technických častiach lietadiel, konštrukcii a údržbe leteckých motorov, ich oprave leteckým nadšencom.

Aeroklub 4511 spolupracuje so spoločnosťou JOKERETRIKE s.r.o., kde sa členovia aeroklubu podieľajú na vývoji vírnika NISUS ako technickí a letoví konzultanti. Aeroklub sa taktiež venuje výchove nových pilotov Lietajúcich športových zariadení v súčinnosti so Slovenskou Leteckou Federáciou. O rozšírenie povedomia o letectve sa snažíme aj organizovaním leteckého krúžku na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave.

Aeroklub 4511 spolupracuje i s občianskym združením Záchranný systém Slovensko, ktorého cieľom je pátranie po nezvestných osobách a pomoc pri krízových udalostiach a ochrany života a zdravia.

Všetky tieto činnosti vedú k cieľu, zabezpečiť pre naše letectvo tak veľmi chýbajúci personál – pilotov, technikov ako aj manažérov.

Menu

This content will appear inside a popup…